Podmienky používania

Tieto podmienky používania (ďalej len 'podmienky') sa vzťahujú na používanie webovej stránky vulkanvegas-sk.click (ďalej len 'webová stránka' alebo 'stránka'). Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s týmito podmienkami. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, prosím, nevstupujte na túto webovú stránku ani ju nepoužívajte.

Povinnosti používateľa

Pri používaní tejto webovej stránky súhlasíte, že:

 • Používatelia musia byť vo veku minimálne 18 rokov a musia mať právnu spôsobilosť uzatvárať záväzné zmluvy.
 • Musíte dodržiavať všetky platné zákony a predpisy pri používaní tejto webovej stránky.
 • Nepoužívate webovú stránku na nelegálne účely, vrátane, ale nie obmedzené na, distribúciu nezákonného obsahu, obťažovanie, vytváranie falošných účtov a podvody.
 • Nepoužívate akékoľvek roboty, spider-y, snímače a iné automatické prostriedky na prístup alebo monitorovanie webovej stránky bez výslovného písomného povolenia od prevádzkovateľa.
 • Nereprodukujete, kopírujete, distribuujete, predávate alebo inak využívate obsah tejto webovej stránky výlučne na svoje vlastné účely.
 • Nepoužívate nevhodné, vulgárne, sexuálne explicitné alebo nepovolené jazyky alebo obsah na tejto webovej stránke.

Povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ tejto webovej stránky podnikne primerané kroky na zabezpečenie správnosti a spoľahlivosti obsahu tejto webovej stránky. Prevádzkovateľ sa však nezaväzuje, že obsah bude vždy dostupný, správny alebo bezchybný, a nemôže byť zodpovedný za prípadné chyby alebo výpadky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť prevádzkovanie tejto webovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia.

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na externé webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ nemá kontrolu nad obsahom týchto webových stránok a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek obsah, reklamy, produkty alebo iné materiály dostupné na týchto stránkach.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ dbá na ochranu osobných údajov svojich používateľov. Podrobné informácie o tom, ktoré osobné údaje sú zhromažďované a ako sú spracovávané, nájdete v našej zásade ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ môže zhromažďovať určité technické údaje o používaní webovej stránky, ako je adresy IP používateľov, typ prehliadača, jazykové nastavenia a informácie o hardvérovej a softvérovej vybavenosti. Tieto údaje sa používajú na zlepšenie kvality webovej stránky a poskytovanie relevantnejších služieb používateľom.

 • Účely spracúvania osobných údajov:
 • Právny základ pre spracúvanie osobných údajov:
 • Prijímatelia osobných údajov:
 • Trvanie uchovávania osobných údajov:
 • Práva používateľov:

Intelektuálne vlastníctvo

Obsah na tejto webovej stránke, vrátane textov, obrázkov, log, videí a iných materiálov, je chránený autorským právom a ďalšími zákonom o duševnom vlastníctve. Ak nič iné nie je uvedené, prevádzkovateľ alebo jeho licenční poskytovatelia vlastnia všetky práva na obsah tejto webovej stránky.

Je zakázané reprodukovať, kopírovať, distribuovať, predávať alebo inak využívať obsah tejto webovej stránky bez výslovného písomného povolenia od prevádzkovateľa. Ak by ste chceli použiť obsah tejto webovej stránky, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na webovej stránke.