Zásady ochrany osobných údajov

V vulkanvegas-sk.click sa zaväzujeme chrániť vaše osobné údaje a dodržiavať všetky zákonné povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov. Táto Ochrana osobných údajov vám poskytne prehľad o spôsobe, akým zhromažďujeme, používame a chránime vaše osobné údaje, aby ste mali dôveru v to, že vaše údaje sú u nás v bezpečí.

Aké osobné údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb môžeme zbierať rôzne typy osobných údajov, vrátane:

  • Kontaktné informácie, ako napríklad meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa
  • Demografické údaje, ako napríklad vek, pohlavie a záujmy
  • Údaje o používaní našich webových stránok a služieb

Tieto údaje sú poskytované dobrovoľne prostredníctvom formulárov na našej stránke alebo pri používaní našich služieb. Zbieranie osobných údajov je nevyhnutné na poskytovanie našich služieb a zlepšovanie používateľského zážitku.

Ako používame osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme používať na nasledujúce účely:

  • Poskytovanie a personalizáciu našich služieb pre vás
  • Komunikáciu s vami, vrátane odpovedania na vaše otázky a žiadosti
  • Zlepšovanie našich webových stránok a služieb
  • Vykonávanie výskumu a analýz pre lepšie porozumenie potrieb a preferencií našich zákazníkov
  • Zabezpečenie ochrany a bezpečnosti našich služieb a systémov

Vaše údaje môžeme kombinovať s údajmi, ktoré sme získali zo sociálnych médií alebo iných zdrojov, aby sme mohli lepšie porozumieť vašim záujmom a preferenciám. Vaše osobné údaje nezdieľame so tretími stranami bez vášho súhlasu, s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na poskytovanie služieb, ktoré ste si vyžiadali.

Ako chránime osobné údaje

Zabezpečenie bezpečnosti vašich osobných údajov je pre nás priorita. Používame primerané fyzické, technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred neoprávneným prístupom, manipuláciou alebo zničením. Všetci naši zamestnanci sú informovaní o dôležitosti ochrany osobných údajov a sú povinní dodržiavať prísne súkromie a bezpečnostné pravidlá.

Používame tiež šifrovanie a firewallovú ochranu pre bežné prenosy dát a komunikáciu cez internet. Vaše osobné údaje sú uchovávané na serveroch so zabezpečeným prístupom a uložené vo fyzických dátových centrách s prístupom iba pre autorizované osoby.